Αρχική
ΕΚΤΡΟΦΗ

Εκτροφή των σαλιγκαριών

Γενικά Στοιχεία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, για την ανάπτυξη του κλάδου της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει, από την γενικότερη ανάγκη για την ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων,  που θα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές.

Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι κάθε επένδυση στην ζωική παραγωγή πρέπει γίνεται με συγκεκριμένους όρους και κανόνες, ώστε να προκύψει μια λειτουργικά καθορισμένη και χρηματοοικονομικά βιώσιμη επιχείρηση.

Σε αυτό το μήκος κύματος ανήκει και  η εκτροφή των σαλιγκαριών.

Εντατική - Ελεγχόμενη εκτροφή

Το παραγωγικό μοντέλο εκτροφής σαλιγκαριών είναι το εντατικό – ελεγχόμενης εκτροφής, όπου ο χώρος παραγωγής είναι οι διχτυοκηπιακές – μεταλλικές κατασκευές, που οργανώνονται εσωτερικά σε πάρκα περιφραγμένα με ηλεκτροφόρες ταινίες, αποτελούμενα από ξύλινα σκέπαστρα και πλαστικές ταΐστρες.

Ο χώρος θεωρείται κατάλληλος για όλα τα παραγωγικά στάδια, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις αναλόγως το στάδιο και την εποχή.

Η εκτροφή αρχίζει τον μήνα Μάρτιο και διαρκεί μέχρι τον Νοέμβριο. Κατά την χειμερινή περίοδο σταματά η παραγωγική διαδικασία λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Παραγωγικά Στάδια

Αναλυτικότερα μέσα στο διχτυοκήπιο λαμβάνουν χώρα τρία κύρια παραγωγικά στάδια:

  • της αναπαραγωγής
  • της πρώτης, δεύτερης και τελικής πάχυνσης
  • της διαχείρισης του γενετικού υλικού

Αρχές της παραγωγικής διαδικασίας

Βασικές αρχές της διαδικασίας είναι:

  • ο έλεγχος της αναπαραγωγής, 
  • η θρέψη των ζώων με τεχνητό σιτηρέσιο(που παρασκευάζεται από καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, κριθάρι, πίτουρο, ανθρακικό ασβέστιο και την προσθήκη ιχνοστοιχείων),
  •  η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας(σύστημα υδρονέφωσης), θερμοκρασίας και σκίασης.

Χαρακτηριστικά παραγωγικής διαδικασίας

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία παραγωγής, μας οδηγεί, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την αναπαραγωγή, να έχουμε τελικό προϊόν έτοιμο προς πώληση.

Η εκτροφή αρχίζει τον μήνα Μάρτιο και διαρκεί μέχρι τον Νοέμβριο. Κατά την χειμερινή περίοδο σταματά η παραγωγική διαδικασία λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Η παραγωγικότητα μιας μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών, υπολογίζεται ανά στρέμμα διχτυοκηπίου και μπορεί να αγγίξει τους 7 τόνους το χρόνο.

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα τροφών και αντιβιώσεις.

Εχθροί & Ασθένειες

Εχθροί των σαλιγκαριών στη φύση θεωρούνται σπονδυλωτά όπως: ποντίκια, νυφίτσες, κοράκια, καθώς και ασπόνδυλα, όπως δίπτερα, κολεόπτερα. Σε συνθήκες ελεγχόμενης εκτροφής οι σωστες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων καθώς και η σωστή διαχείριση, προστατεύει τα σαλιγκάρια από τους θηρευτές.

Παράσιτα όπως νηματώδης και ακάρεα μπορεί να προσβάλουν τα σαλιγκάρια. Τα παραπάνω παράσιτα μειώνουν την αναπαραγωγική ικανότητα των σαλιγκαριών και αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας, γι αυτό και είναι απαραίτητο να τηρούνται από τον εκτροφέα, συγκεκριμένες διαδικασίες υγιεινής.

TORUS web site